Profil działalności

Specjalizujemy się w kompleksowej realizacji obiektów komunikacyjnych takich jak szlaki i stacje kolejowe oraz torowiska tramwajowe, a także obiekty inżynierskie.

W ramach prowadzonej działalności świadczymy także usługi z zakresu budowy, modernizacji oraz remontów sieci elektroenergetycznych napowietrznych średnich i niskich napięć, sygnalizacji świetlnej sterowania ruchem drogowym, systemów oświetlenia ulicznego oraz sieci telekomunikacyjnych, jak również usługi projektowe w zakresie powyższych inwestycji komunikacyjnych.

Aktualności

Łódź Fabryczna - podpisanie aneksu 2015-09-30

Torpol jako lider konsorcjum odpowiedzialnego za budowę intermodalnego dworca Nowa Łódź Fabryczna podpisał z Zamawiającym (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Miasto Łódź oraz Polskie Koleje Państwowe S.A.) aneks przesuwający termin wykonania robót do sierpnia 2016 r. Przesunięcie terminu wynika z opóźnienia w przekazaniu jednej z działek kluczowych dla dokończenia budowy. Opóźnienie było niezależne od Wykonawcy.

Prezentacja firmy

Zapraszamy Państwa do obejrzenia krótkiej prezentacji naszej Spółki.

więcej
więcej